Ilustrační obrázek - Bunker

Golfovézprávy.cz > Rady a návody > Jak začít s golfem >

Golfová pravidla pro začátečníky

18. 09. 2009    Golfnet  |  Hodnocení 0 *  |  Pro začátečníky

Pravidla golfu jsou stejná pro všechny hráče, profesionály i amatéry. Nejvyššími orgány, které bdí nad jejich správou jsou R&A a USGA. Pravidla se stanou nedílnou součástí vaší hry, ale pro tento okamžik si zapamatujte jedno základní pravidlo: S ostatními hráči se nelze dohodnout na nedodržování pravidel.Úvodem

Jednou z možností, jak se vyhnout sporům přímo na hřišti, je pořídit si vlastní kopii pravidel v kapesním vydání a nosit je na hřišti v bagu - podle pravidel samotných byste pravidla u sebe nosit měl, minimálně na turnajích. Nejnovější verze pravidel vyšla v minulém roce a platí pro období 2008 - 2011. Ovšem o knížce golfových pravidel se říká, že to je kniha, kterou všichni mají, ale nikdo ji nečte. Pro studium a snazší pochopení záludností v pravidlech velmi dobře poslouží ilustrovaná pravidla golfu, která u nás také nedávno vyšla. A těch několik pravidel, která nezbytně potřebujete znát hned do začátku, vám přinášíme v krátkém přehledu.

Přehled základních pravidel

Hra na jamky

Ilustrační obrázek - GreenHra na jamky se počítá velmi jednoduše. Kdo ze zúčastněných dosáhne menšího počtu ran při dopravení míčku do jamky, získá za danou jamku bod. Tato hra je vhodná pro začátečníky, protože nezáleží na celkovém počtu ran potřebných k dosažení jamky, jde jen o to, mít jich méně než protihráč. Pokud při této hře omylem trefíte spoluhráče, nosiče (caddyho), nebo třeba bag na zemi, máte právo úder opakovat. Pokud dojde k hrubému porušení pravidel, jamku a bod za ni získává protihráč.

Hra na rány

Pro vítězství v této hře je třeba dosáhnout v celkovém součtu po dohrání kola (9 nebo 18 jamek) nižšího počtu ran než soupeř. Hraje se každá jamka, dokud není dohrána. Vaše skóre zapisuje protihráč a vy zapisujete jeho. Po každé dohrané jamce byste jej měli zapsat, aby se předešlo nějakým nedorozuměním po skončení kola. Pokud při této hře omylem trefíte spoluhráče, nosiče (caddyho), nebo třeba bag na zemi, neobdržíte žádný trest (pokud to tedy nebyl váš vlastní bag) a míček se hraje tak, jak leží. Pokud dojde k hrubému porušení pravidel, hráči se přičítají dvě trestné rány navíc.

Hráčova zodpovědnost

Při hře se nesmí používat více než 14 holí. Mimo zvláštní případy je nutné dohrát danou jamku s tím samým míčkem, s jakým jste ji začali hrát. Pokud hrajete jamku, nejsou dovoleny žádné cvičné rány - máte pouze možnost si cvičně zapatovat na greenu jamky, kterou jste právě dohráli nebo si dát cvičný chip mezi dvěma jamkami. Pokud hrajete kolo (9 nebo 18 jamek), nesmíte se ptát na názor (radu) jak hrát jamku nikoho kromě vašeho caddyho nebo protihráče. Je povoleno ptát se na informace o pravidlech, pozici překážek nebo umístění jamky na greenu. Povolená otázka je "Je jamka na greenu vlevo nebo vpravo?", naopak otázka, které byste se měli vyvarovat, zní: "Mám použít železo sedmičku?"

Kdo hraje?

Jamku začíná hrát hráč (tedy má "honora"), který měl na předchozí jamce nejnižší skóre. Během hraní jamky hraje jako první ten, kdo má k dosažení jamky nejdále. Když míček odpalujete z týčka, je třeba ho umístit mezi značky na odpališti nebo kousek za nimi, nejdále však na vzdálenost dvou holí.

Hraní míčku

Identifikace míčku - kdykoliv můžete označit pozici míčku a podívat se na něj pro jeho identifikaci, kromě momentu, kdy je míček v překážce (bunkeru). Ovšem než to uděláte, je třeba o tom informovat protihráče a míček se v takové situaci nesmí očistit, pouze pokud je to nutné pro jeho identifikaci.

Hraní míčku - pokud založíte hůl za míček, dáváte jasně najevo, že chcete hrát. Pokud založíte a míček netrefíte, počítá se vám to jako úder. Nesmíte upravovat místo, kde míček leží, hraje se vždy tak jak je. A to i v případě, pokud vám v hraní vadí stromy, jejich větve apod. - s těmi se nesmí hýbat. Jediná výjimka je, pokud vám vadí při zaujímání pozice pro odpálení míčku. Na druhou stranu, pokud vám v ráně překáží např. kolík označující vzdálenost k jamce, smíte ho položit. Samozřejmostí je, že ho po odehrání rány vrátíte na místo.

Hraní špatného míčku - pokud hrajete z bunkeru míčkem, který není váš, neobdržíte žádný trest. Pokud hrajete špatný míček mimo bunker a hrajete hru na jamky, ztrácíte jamku. Pokud hrajete na rány, dostáváte dvě trestné rány navíc. Po tom musíte najít vlastní míč a hrát ten - jinak vám hrozí diskvalifikace.

Patování a praporková tyč

Ilustrační obrázek - JamkaVáš míček je na greenu, pokud se ho dotýká jakoukoli svou částí. Můžete rukou nebo holí odstranit volně ležící předměty (listy, uschlou trávu apod.), které jsou v cestě mezi jamkou a vaším míčkem. Také můžete vypíchnout důlek (pitchmark), které na greenu udělal váš nebo cizí míček. Jiným způsobem ale green a dráhu svého patu upravovat nesmíte.

Míček si můžete na greenu označit tak, že za něj ve směru od jamky dáte minci nebo jiné markovátko. To je nutné udělat v případě, že váš míček jinému hráči stojí v dráze. Jiný hráč vás může někdy i požádat, abyste svoje markovátko posunuli stranou - pokud by přes něj jeho míč musel přejet. Obvyklý postup je takový, že si vyberete nějaký záměrný bod stranou od greenu a na linii mezi markovátkem a tímto bodem položíte patr. Markovátko pak jednoduše posunete za patr. Tím budete při jeho pozdějším vracení na místo přesně vědět, kterým směrem a jak daleko máte markovátko zase přemístit.

Pokud je váš míček mimo green a zasáhnete praporkovou tyč označující polohu jamky (např. zahrajete pat z foregreenu nebo dáte chip in!), pak neobdržíte žádný trest. Pokud je váš míček na greenu a provádíte patování, musíte vždy praporek označující polohu jamky vyndat, nebo poprosit partnera, aby ho obsluhoval, tj. byl připraven ji vyndat, jakmile udeříte míček při patování. Kdyby váš míček v takové situaci praporkovou tyč zasáhl, pak při hře na jamky ztrácíte jamku a při hře na rány se vám připočítávají dvě trestné rány.

Zvedání, umisťování a spouštění (dropování) míčku

Když hodláte zvednout míček, je třeba ho vždy označit vhodným markovátkem, jako je drobná mince nebo marker (bývá na golfové rukavici, na čepici apod.). Umísťuje se za míček ve směru od jamky.

Pokud chcete míček spustit (dropnout), stojíte rovně a natáhnete ruku s míčkem rovně před sebe ve výši ramen, poté míček volně upustíte.

Překážky a závady

Překážka

Překážka je každý bunker nebo vodní překážka. Vodní překážky se označují žlutými nebo červenými kolíky (pro příčnou nebo podélnou vodní překážku), které zároveň vymezují její hranici. Nově se dokonce používá barva nastříkaná přímo na trávu - výhodu má v tom, že tvoří nepřerušenou čáru a nikdy nemůžete být na pochybách, jestli je váš míč už ve vodě, nebo ještě ne.

Míč ležící ve vodě samozřejmě můžete hrát - jen tam nesmíte založit hůl. Pokud ho hrát nechcete, dropnete míč do pravidly stanovené vzdálenosti před hranicí vodní překážky (nebo můžete i hrát z původního místa, odkud jste odpalovali předchozí ránu) a připočtete si jednu trestnou ránu.

K označení hranice hřiště (tedy autu) se používají bílé kolíky. Jakmile pošlete svůj míč do autu, máte podle pravidel jedinou možnost - hrát novou ránu ze stejného místa jako tu původní, a to s připočtením jedné trestné rány.

Pokud míček skončí v písečném bunkeru, nesmíte si místo odpalu jakkoliv upravovat (jako třeba odstraňovat spadlé listí, uhlazovat písek apod.). V bunkeru obvykle ale smíte odstranit větší kameny (abyste si nezničili při ráně hůl) - to závisí na místních pravidlech hřiště. V bunkeru také nesmíte založit hůl za míček.

Závada

Závada je cokoli uměle vyrobeného, včetně umělých povrchů a okrajů silnic, cest a pěšin a také umělý led. Závada není předmět určující hranice hřiště (stěna, plot, kolík, zábradlí), jakékoliv umělé předměty mimo hřiště a všechny konstrukce prohlášené soutěžním výborem jako součást hřiště.

Existují závady pohyblivé a nepohyblivé. Pokud vám pohyblivá závada (např. balvan) překáží v ráně, můžete ji odstranit. U nepohyblivých závad je třeba vždy vyhledat nejbližší místo úlevy, tedy takové místo, které je nejblíže k míči, ale ne k jamce a na kterém by nedocházelo k překážení závady.

Když váš míček trefí míček někoho jiného, váš míček se hraje jak leží, hráč, jemuž patří druhý míček, má právo ho vrátit zpět na místo.

Ztracený míček nebo míček v autu, provizorní míč

Míček je prohlášen za ztracený, pokud ho nenajdete do 5 minut od doby, kdy jste ho začali hledat. Míček je v autu, pokud je v autu celý, nikoliv jen jeho část.

Pokud si po odpalu myslíte, že váš míček je ztracen nebo v autu, můžete odpálit míček nový - provizorní. Jste povinen to oznámit spoluhráčům. Pokud se vaše domněnka potvrdí a původní míč nelze hrát, hrajete nadále s tímto míčkem. Toto opatření má ušetřit čas. Když ovšem míček najdete nebo není v autu, musíte ho hrát tak jak je a váš provizorní míček není ve hře.

TIP: Pro další rady a podrobnější informace týkající se pravidel se podívejte do naší sekce věnované pravidlům golfu.

Golfnet


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter