Ilustrační obrázek

Golfovézprávy.cz > Rady a návody > Jak začít s golfem >

Jak hrát golf rekreačně

23. 07. 2013    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročilé

Bavte se golfem je nový projekt majitelů některých golfových hřišť. Chce přivést ke golfu další hráče a maximálně jim cestu ke golfu usnadnit. Oslovuje ale i hráče - členy ČGF, kteří nepotřebují hrát soutěžně. Přináší totiž koncept "rekreačního golfisty".Golf jako rekreační sport

V ostatních sportech je to zcela běžné. Existují různé cyklistické soutěže (od oddílových závodů až po Tour de France), ale naprostá většina cyklistů není nikde organizovaná a když mají chuť, jedou prostě "na kolo". V golfu je to ale jinak - kdo chce být golfistou, musí se stát součástí formalizovaného systému, udržovat hendikep, mít členství atd.

To chce nový projekt Bavte se golfem změnit. Má mezinárodní zázemí, u nás za ním stojí Asociace majitelů golfových hřišť, která v České republice sdružuje majitele devítek a osmnáctek. Na nich si právě budou moci noví rekreační golfisté zahrát.

Karta rekreačního golfisty

Rekreačním golfistou se lze stát ve třech jednoduchých krocích: zájemce si vybere hřiště ve svém okolí, projde si krátkým vstupním kurzem a s průvodcem si zahraje prvních 9 jamek, a pak už začne hrát a bavit se (to poslední není povinné, nicméně žádoucí) :). Karta stojí 300 Kč (to není roční poplatek, ale jednorázová platba za vystavení karty) a měla by být akceptovaná na všech zapojených hřištích v ČR i ve všech ostatních partnerských zemích.

Zapojená hřiště

Albatross Hluboká Ostravice
Austerlitz Kaskáda Písek Kestřany
Benátky Konopiště Ropice
Beřovice Lázně Kynžvart Slapy
Bítozeves Mladá Boleslav Telč
Čeladná Mladé Buky Terasy Ústí
Český Krumlov Mstětice Zbraslav
Dýšina Myštěves  

Jak na to

Rekreační golfisté se budou pravděpodobně rekrutovat ze dvou skupin hráčů - první jsou lidé, kteří golf nehrají, ale chtěli by ho zkusit. Díky kartě nebudou muset řešit klubové členství, zkoušky ani hendikep. Druhou skupinou by mohli být jsou golfisté, kteří nechtějí hrát soutěžně, mají neaktivní hcp a chtějí si jen chodit zahrát s kamarády.

Zájemce si (např. na stránkách projektu) vybere hřiště a na recepci si domluví termín kurzu. Ten trvá 3 hodiny a nic se za něj neplatí. V rámci kurzu by se budoucí golfista měl dozvědět co je golf, jak vypadají hole a další potřebné vybavení, jak odehrát ránu, co dělat v případě, že se míček dostane do potíží.

Po kurzu hráči vyrazí na hřiště odehrát svých prvních devět jamek. Na ně si můžou zdarma půjčit hole, green fee už si ale platí standardně jako každý hráč. První tři devítky obchází rekreační golfista s průvodcem, který je takovým mentorem začínajících hráčů, procvičuje s nimi pravidla v praxi a učí je pohybovat se po hřišti tak, aby nikoho neohrozili ani nezdržovali.

Třikrát devět jamek by mělo stačit na to pochopit, jak se golf v reálu hraje. Proto je po nich hráči vystavená hrací karta rekreačního golfisty a on může začít chodit hrát sám.

"Rekreační pravidla"

Pro rekreační golfisty existuje také zjednodušená pravidla, která lze shrnout do tří základních hesel - ohleduplnost, bezpečnost a rychlost. Jsou rozdělená do několika základních oblastí a při jejich nedodržování může být hráč vyloučen ze hry stejně jako kterýkoli jiný golfista, který se nechová, jak má.

Pravidlo Obsah
Podstata golfu
 • V golfu jste sám sobě hráčem i rozhodčím.
 • Hráč respektuje ostatní hráče, pracovníky hřiště, řídí se jejich pokyny a dodržuje jak tato pravidla golfu, tak „místní pravidla“ jednotivých hřišť.
 • Zdvořilost a slušnost je základním pravidlem pro hráče golfu.
Ohled k ostatním hráčům
 • Hráč musí být k ostatním hráčům zdvořilý.
 • Hráč a jeho chování na hřišti nesmí rušit ve hře ostatní hráče.
 • Hráč nekřičí, neměl by telefonovat či vytvářet činnost ohrožující ostatní hráče.
 • Hráč hlásí pouze výsledek, který skutečně na jamce zahrál.
 • Pokud je hráč připraven ke hře, ostatní hráči by neměli stát blízko míče nebo přímo za ním, nebo případně přímo za jamkou.
Zapisování skóre
 • Výsledky hráči zapisují vždy po dohrání každé jamky až na následujícím odpališti.
 Ztracený míč
 • Není-li si hráč jist, že právě odehraný míč nalezne, měl by zahrát provizorní míč, aby nezdržoval ostatní hráče.
 • Hráči vždy sledují odpal hrajícího hráče, aby v případě potřeby pomohli najít ztracený míč.
 • Míč je povoleno hledat maximálně po dobu 5 minut.
 • Není-li míč v této době nalezen, hráč pokračuje ve hře s jiným míčem z místa přibližného dopadu hledaného míče.
 Péče o hřiště
 • Hráči by se měli vyhnout jakémukoli poškozování hřiště, např. při cvičném švihu nebo úderem hlavy hole, ať už ze vzteku nebo z jiného důvodu.
 • Hráči by měli pečlivě opravit jakékoli vyseknuté „travní řízky“ a také jakékoli poškození greenu způsobené dopadem míče, a to ať jejich vlastní, nebo i cizí.
 • Na green nikdy hráči nepokládají své hole, či dokonce nevjíždí vozíkem.
 • Vlajku hráči pokládají šetrně, aby nedošlo k poškození greenu.
 • K vyjmutí míče z jamky by se nikdy neměla používat hlava hole.
 • Před odchodem z greenu je třeba řádně vrátit vlajku do jamky.
 • Při hře v bunkeru hráč po odehrání míče musí upravit veškeré jím vytvořené díry a stopy.
 • Hráč by měl dbát, aby svou hrou a chováním nezhoršil podmínky pro hru ostatním hráčům.
 • Drobné opravy hřiště patří k etiketě golfu a hráč opravuje hřiště pro svůj kvalitní zážitek ze hry.
Bezpečnost
 • Hráč musí v první řadě dbát na pravidlo neublížit jinému hráči a ani sám sobě. Tomuto musí podřídit svou hru.
 • Hráč nikdy nestojí v blízkosti hráče, jež provádí svůj švih.
 • Hráč by měl vždy stát kolmo ke hráči, nikoliv ve směru hry hrajícího hráče.
 • Hráči musí stát tak, aby neohrozili a nebyli ohroženi švihem hole hrajícího hráče, či možným zasažením míče nebo kameny, oblázky, větvičkami či podobnými předměty.
 • Hráči by neměli hrát, dokud není skupina hráčů před nimi z dosahu.
 • Pokud hráč zahraje ránu ve směru, kde by mohl míček někoho zasáhnout, měl by okamžitě ohrožené osoby varovat. Tradičním varováním je v takové situaci hlasitý výkřik „fore“ (fóór) a zdvižení paže.
Na greenu
 • Na greenu by hráči neměli stát v dráze puttu (patu) jiného hráče nebo vrhat stín na dráhu puttu.
 • Hráči by měli setrvat na greenu nebo v jeho blízkosti, dokud nedohrají všichni hráči ve skupině.
Pořadí a rychlost hry
 • Hráči hrají z odpaliště vždy v tomto pořadí: první hraje ten, kdo na předešlé jamce zahrál nejméně ran. Pokud výsledek na předešlé jamce hráčů byl stejný, je směrodatný výsledek o další jamku zpět než na předcházející jamce. Další hráči na odpališti postupují při volbě pořadí hry podle stejného klíče.
 • V poli až do dohrání jamky hraje první vždy hráč jehož míč je nejdále od jamky.
 • Choďte rychle, hrajte s rozmyslem.
 • Doporučuje se vždy držet se skupiny hráčů před vámi popř. dodržovat časový limit stanovený hřištěm.
 • Pokud je před vámi volná jamka a zároveň zdržujete další skupinu hráčů, je slušností nabídnout hráčům za vámi, že je pustíte před sebe, a to bez ohledu na počet hráčů v takové skupině.
 • Hráči by měli být vždy připraveni ke hře ve chvíli, kdy na ně přijde řada.
 • Hrajete-li na greenu nebo poblíž něj, umístěte své hole či vybavení do místa, z kterého nejrychleji přecházíte na odpaliště následující jamky.
 • Jakmile je jamka dohrána a vlajka umístěna zpět v jamce, měli by hráči okamžitě opustit green.

To už tu bylo ... ?

Tento článek má za cíl přinést jen základní informaci o projektu - na podrobnější recenzi s praktickou zkušeností si budete muset chvilku počkat. Už teď je ale pár věcí jasných.

Asi každého napadne srovnání projektu s nepříliš úspěšným a potichu uzavřeným projektem ČGF Hraj golf, změň život. Cílem obou je oslovit širokou veřejnost a přivést ke golfu spoustu nových hráčů, ale jou tu i zásadní rozdíly. Budoucí rekreační golfista musí obětovat jedno odpoledne věnované základnímu proškolení, a pak může rovnou začít chodit na hřiště. Školení ho naučí pohybovat se po hřišti bezpečným a ohleduplným způsobem.

Pokud bude hráč zachovávat stanovená pravidla, bude se smět pohybovat po hřištích stejně jako každý jiný golfista s HCP. Jak bude hrát a kolik času chce věnovat praktické přípravě a tréninku techniky, je už jen na něm.


Anketa: Co myslíte, bude projekt pro rekreační golfisty úspěšný?

Ne, je to stejná hloupost jako Hraj golf, změň život 6,83% 7 %
Záleží, jestli se o něm lidé zvenčí dozví 8,07% 8 %
Mohl by, ale nevím jistě 0,62% 1 %
Ano, fandím tomu 81,99% 82 %
Tak určitě :) 2,48% 2 %

O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter