Ilustrační obrázek

Golfovézprávy.cz > Rady a návody > Jak trénovat >

Jak se stát trenérem golfu

13. 09. 2012    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročilé

Jsou lidé, pro které je golf víc než sport nebo zábava, vášeň či posedlost. Je pro ně i zdrojem obživy nebo vítaného přivýdělku. Řeč je o trenérech, koučích, učních, cvičitelích, prostě o těch, kdo golf učí. Prozradíme, jakými cestami lze dosáhnout odpovídajícího vzdělání a kvalifikace a co to případného zájemce o tuto práci bude stát.Trenér, profesionál, cvičitel ...

Na rovinu - budeme se pohybovat na půdě, která je i pro spoustu zkušených golfistů značně nepřehledná. Terminologický mišmaš, který u nás panuje, ostatně sami znáte. Hodně začínajících hráčů má za profesionála každého, kdo má jednomístný hendikep, kdo dopálí driverem 250 metrů a trefí fairway, nebo kdo je jen "patřičně" výřečný a z rukávu sype rozumy.

Golf je však kromě boxu jedním z mála sportů, v němž je hranice mezi profesionálem a amatérem jasně vymezena. Zjednodušeně řečeno - profesionál je ten, kdo se golfem živí  - ať už jako hráč nebo trenér, a amatér je ten, kdo golf hraje pro radost a potěšení. Ba co víc, chce-li amatér zůstat amatérem, musí striktně dodržovat Pravidla amatérského statusu.

V povědomí většiny golfové veřejnosti je osoba, která si říká nebo které se říká trenér, vždycky profesionál, tj. člen Profesionální Golfové Asociace České republiky, krátce (a anglicky) PGA Czech. A ono to tak většinou opravdu je, neboť PGA Czech k dnešnímu dni sdružuje už víc než 250 členů. Jenže to neplatí univerzálně.

Zhruba před deseti lety se začaly z iniciativy ČGF a ve spolupráci s pražským Erpetem a Five Star Golf Academy Petra Němce pořádat kurzy pro ryze amatérské cvičitele golfu. Myšlenka, která stála u jejich zrodu, byla a stále je chvályhodná - podchytit zájem těch, kdo se chtějí vzdělávat a kdo chtějí pracovat v klubech hlavně s mládeží. Vychovávat kvalifikované pomocníky profesionálních trenérů pro práci s dětmi v klubech, jejichž hřiště či tréninková zařízení nejsou v právě atraktivních lokalitách a které si o větším počtu profesionálů mohou nechat jen zdát.

Aby neztratil svůj amatérský status, cvičitel musel mít už od spuštění tohoto projektu uzavřenu dohodu s určitým klubem a jen tento klub ho mohl za jeho práci odměňovat. Cvičitel nesměl a stále nesmí za výuku golfu inkasovat peníze přímo od svého žáka nebo jeho rodiče. V opačném případě byl měl okamžitě odevzdat nebo okamžitě přijít o svůj amatérský status.

Nejnovější vývoj

Píše se rok 2012, řeka golfového života v Čechách teče stále širším korytem a mnoho lidí se denně obrací na ČGF s dotazem, jak se stát amatérským nebo profesionálním trenérem, kdy se bude konat příští kurz pro cvičitele a za jakých podmínek, jaké předměty se budou vyučovat a tak dál. Pokusme se na tyto dotazy dát co nejaktuálnější odpovědi.

Po dohodě ČGF, PGA Czech a FTVS UK v Praze byla v tomto roce zavedena nová terminologie, která vychází z jednotné kvalifikační struktury sportovních trenérů používané v ČSTV.

Trenér golfu III. třídy (dříve cvičitel III. nebo II. třídy)

Do 40hodinového kurzu na tzv. trojku se může přihlásit každý zájemce starší 16 let s hendikepem do 28. V kurzu získá základní znalosti techniky golfového švihu, metodiky tréninku mládeže a kondičního tréninku, dozví se cenné informace ze zdravovědy, psychologie, pedagogiky, plánování přípravy aj. Na výuce se podílejí lektoři FTVS UK a Five Star Golf Academy Petra Němce.

Cena základního kurzu je zhruba 6 tisíc Kč a v jeho závěru absolventi získají diplom. Tento diplom však nezakládá nárok na vydání živnostenského listu. V rámci své nejnižší kvalifikace se trenéři golfu III. třídy mohou dále vzdělávat - budou pro ně vypisovány rozšiřující semináře, např. v club fittingu či golfové technice a managementu. Pro jejich další kvalifikační růst je však stejně důležitá i dlouhodobá trenérská praxe v klubech.

Trenér golfu II. třídy

Co dělat, když po nějaké době zjistíte, že vás práce trenéra baví, uspokojuje a naplňuje, ba dokonce že máte s některými svými svěřenci úspěchy? Zvyšte si kvalifikaci na dvojku. Při splnění přijímacích kritérií ji můžete získat dvěma způsoby - buď vstoupíte do PGA Czech (tj. změníte svůj status z amatéra na profesionála) a zapojíte se do jejího vzdělávacího programu, nebo se zapojíte do vzdělávacího programu PGA Czech, aniž byste do PGA Czech vstoupili a vzdali se tak slasti ze startů v amatérských turnajích.

Přijímací kritéria jsou tři - věk minimálně 18 let, hendikep 6,0 u mužů a 8,0 u žen a ukončené 12leté vzdělání se závěrečnou zkouškou ze studia nebo učebního oboru. Výuku v tříletém studiu zajišťuje Five Star Golf Academy Petra Němce ve spolupráci s FTVS UK. Školné činí 10 tisíc Kč v prvním, 15 tisíc Kč ve druhém a 20 tisíc Kč ve třetím roce.

Studium má kombinovanou formu prezenčního a distančního studia. Každý školní rok je ukončen postupovou zkouškou do dalšího ročníku a závěrečnou zkouškou. Pro připuštění k závěrečné zkoušce je třeba splnit herní výkonnost (tzv. PA čili Playing Ability), tj. mít minimálně pět uhraných výsledků nejhůř dvě rány nad par hřiště z uznatelných turnajů. Trenér golfu II. třídy získává oprávnění k vedení živnosti. Pokud ji začne vykonávat a až do té doby byl amatér, naprosto logicky ztrácí svůj amatérský status.

Trenér golfu I. třídy

Kvalifikaci trenéra golfu I. třídy získá zájemce buď absolvováním pětiletého denního studia na FTVS UK nebo dvouletého distančního studia na FTVS UK, pokud už je držitelem dvojky a splňuje předepsanou praxi. Podrobnosti ke specializovanému trenérskému studiu na FTVS UK najdete na stránkách fakulty. Jak víme, vysokoškolské studium je v ČR zatím stále zdarma.

Držitel trenérské jedničky rovněž získává oprávnění k vedení živnosti. Pokud ji začne vykonávat a až do té doby byl amatér, znovu přichází o svůj amatérský status. Takovýto trenér s nejvyšší dosaženou kvalifikací se může buď stát členem PGA Czech, nebo svou živnost vykonávat zcela samostatně mimo ni.

Jak vidno, cesta za snem některých z nás není vůbec snadná, ale hlavně - nikdy nekončí. Ať už jako profesionální trenér nebo živnostník s vysokoškolským vzděláním mimo PGA Czech, oba musejí počítat s nutností svého celoživotního vzdělávání. Čím kvalitnější bude pro ně, tím lépe pro jejich žáky a český golf jako takový ...

Dobré zprávy na konec

Na závěr důležité informace pro všechny, které předcházející řádky zaujaly a chtěli by strastiplnou pouť ke golfovému trenérství podstoupit. Podzimní základní kurz pro trenéry III. třídy se bude konat v Praze o víkendech 17. a 18. listopadu a 24. a 25 listopadu. Přijato bude maximálně 30 zájemců. Místo konání, podrobný program a cena kurzu budou upřesněny v nejbližší době.

Vážní zájemci si však mohou už dnes stáhnout přihlášku do tohoto kurzu a podle pokynů v ní ji zaslat na ČGF. Stávající trojkaři (a po staru i dvojkaři) se mohou těšit minimálně na dva rozšiřující semináře, které budou rovněž vypsány po skončení této sezóny. Jeden bude zaměřen na club fitting a povede ho Ondřej Trupl, druhý na golfovou techniku a povede ho Petr Němec.

Autor: ČGF, Luboš Klikar


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter