Ilustrační obrázek - Golfová jamka

Golfovézprávy.cz > Rady a návody > Jak hrát >

Postup při vypichování

20. 08. 2008    Golfnet  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročilé

Pro dokonalost a krásu golfových hřišť je nutno dbát i na takové maličkosti, jako je správné vypichování stop po dopadu míče na green. Všechno má totiž svá pravidla a je dobré si je připomenout.Pro dokonalost a krásu golfových hřišť je nutno dbát i na takové maličkosti, jako je správné vypichování stop po dopadu míče na green. Všechno má totiž svá pravidla a je dobré si je připomenout.

Po dopadu míčku z větší výšky na green zůstává obvykle stopa (pitchmark), kterou hráč snadno opraví vypichovátkem a zamezí tak trvalejšímu poškození greenu.

Nesprávný postup při vypichování


Méně zkušení hráči používají v dobré víře nesprávný postup. Vypichovátko zatlačí do greenu na okraji prohlubně a pak (tlakem ve směru šipky, obrázek vlevo) vyrovnají povrch greenu. Při tom dojde k vyzdvižení místa, kde míček rozdělil travní porost a obnažil podloží. Tráva se tak ještě více odhrne do stran a poškození se zvětší.


Dochází k poškození (vyzdvižení) travních kořínků, tráva v nejbližším okolí zeslábne a není schopna se rychle spojit v travní koberec. Výsledkem „opravy“ stopy po dopadu míče je pak místo bez trávy, které znehodnocuje green a brání v přesném patování i ostatním hráčům.

Správný postup při vypichování


Nejprve zapíchněte vypichovátko do greenu přibližně 1 cm od pitchmarku. Pohybem směrem k pitchmarku přihrňte z boku trávu.


Stejným způsobem přihrňte trávu ze všech ostatních stran kolem pitchmarku. Výsledkem by měla být souvislá trávníková plocha se zvednutou trávou.


Následně přihrnutou pozvedanou trávu udusejte nejlépe patrem do roviny.

Petr Tichý (greenkeeper, Beskydský golfový klub )

Golfnet


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter