Ilustrační obrázek Téma

Golfovézprávy.cz > Rady a návody > Jak hrát >

Jen málo hráčů si stěžuje na rychlou hru

21. 10. 2010    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročilé

Snad každý zažil utrpení 5- a vícehodinových turnajů. Čekání na ránu, kdy pohled na hráče dohadující se na greenu o dosaženém výsledku nutí zařvat. Netrpělivé posedávání na lavičkách u odpališť, kdy naději vylepšit náladu má snad jen vzpomínka na vlastní mnohdy neslavné začátky.Pomalá hra

Pomalá hra je nešvar na mnoha hřištích a s očekávaným přílivem začínajících a nezkušených hráčů se tento problém, pokud zůstane nepovšimnut nebo tolerován, stane neúnosným.

Je tedy na nás všech, aby hra probíhala v optimálním tempu. Provozovatelé golfových hřišť, pořadatelé turnajů, ale i hráči sami se liší v názorech na to, jaké tempo hry je nepřijatelné, jaké ano a jak jej udržet.

Faktem ale zůstává, že pomalá hra brání mnoha hráčům v dosažení plného uspokojení ze hry, za kterou si zaplatili. Pro stanovení vhodných časových limitů daného hřiště existuje několik faktorů, které je třeba uvážit. Obtížnost i vytíženost hřiště, délka přechodů mezi greeny a odpališti následující jamky, hrací schopnosti hráčů.

Rady pro zrychlení hry

PRO HRÁČE

věnovat pozornost úderům spoluhráče - on nemusí vidět, kam míček letí
přemýšlet o příštím úderu už cestou k míčku
být připraven odehrát míček, jakmile je na řadě
číst pat hned po příchodu ke greenu
po úderu chodit za míčkem svižně
být si vědom optimálního odstupu od předchozího flightu a udržovat jej
uvědomit spoluhráče o nutnosti urychlit hru nebo dohnat časovou ztrátu, pokud se odstup zvyšuje
nechat projít zadní flight, vznikne-li velká mezera
na chipování kolem greenu si vzít i patr - ušetří to cestu zpět k bagu
namísto čekání, až bude bezpečné hrát dlouhou ránu nechat odpálit "kratšího“ hráče
hrát provizorní míče
znát místní pravidla

PRO PROVOZOVATELE HŘIŠŤ, PRO POŘADATELE TURNAJŮ

nepřekračovat kapacitu hřišt
stanovit optimální intervaly mezi flighty
nechat během dne několik volných flightů na dorovnání skluzů
minimalizovat možnost ztráty míče (výšku roughu) při zachování obtížnosti
používat startéra

Call hole

Všichni víme, že hra se obvykle zasekne na tříparech. K předejití takové situace slouží tzv. call hole, tedy pravidlo, které umožní urychlit průchod přes tuto jamku, pokud se flight zdržel např. hledáním míče, ví, že ztrátu lehce dožene a má za sebou čekající flight.

První flight dohraje na green a označí své míče, vyzve zadní flight k odpalu a opustí green. Druhý flight odpálí a první flight se může vrátit dohrát své míče. Poté dohrává zadní flight.

Nejčastější prohřešky

Existuje řada hráčských chyb, které způsobují pomalou hru. Mezi nejčastější chyby patří situace, kdy hráč:

    Ilustrační obrázek
  • není připravený odehrát ránu (nemá týčko, míč, špatně zvolil hůl, nemá oblečenou rukavici, neví vzdálenost nebo umístění bunkerů atd.)
  • nezná pravidla 
  • příliš dlouho hledá míč (i v místech s malou nadějí míček najít nebo odehrát)
  • nedohrává krátké paty (zbytečně markuje)
  • otálí na greenu (zapisování výsledku, dohadování se o počtu ran, vracení se pro bag zanechaný na nesprávné straně greenu...)
  • nehraje provizorního míče, může-li být míč ztracen nebo v autu
  • má návyk pomalé hry z méně vytížených hřišť (nás nikdo netlačí, nikoho nezdržujeme)

Etiketa a rychlost hry

Existují zásady golfové etikety, které někdy mohou zpomalování hry napomoci - nebo lépe řečeno, jejich nedodržením lze hru urychlit. Ne vždy je to vhodné v soutěži, ale při přátelském kole v tom není nejmenší problém. Jde zejména o pořadí ve hře a tzv. ready golf.

Na greenu a kolem něj - není třeba čekat na hráče hrajícího z bunkeru u greenu do bunkeru na druhé straně jen proto, že je stále nejdál od jamky. Ostatní hráči si mezitím mohou přihrát blíž k jamce nebo i dopatovat a využít tak časové prodlevy, ke které dochází přechodem hráče ze strany na stranu, hrabáním bunkeru atd.

V poli - při zachování bezpečnosti hrajte ready golf - tedy mimo pořadí. Například "kratší" hráč, který nebude hrát do greenu, může odehrát dříve než ostatní hráči. Jindy, pokud hráč, který je na řadě, není připraven (např. hledá míč), může před ním odehrát jiný hráč. 

Pozor na příliš rychlou hru

Nejenom pomalá, ale i rychlá hra dokáže narušit plynulost hry a způsobit zdržení. Občas se najdou "rychlíci" dožadující se průchodu před flight, který sice hraje pomaleji než oni, ale v časovém limitu. Uniká jim, že když je hřiště plně vytížené a všichni postupují v časovém limitu, rychlejší flight nemá kam jít.

Zkušený maršál má přehled o situaci na celém hřišti a ví, jaký druh nápravy v daném okamžiku pomůže. Může např. flightu doporučit i nedohrávat jamku a posunout se na další odpaliště. K tomu ale v praxi nedochází až tak často.

Začínající hráči mají možnost získat herní zkušenosti a osvojit si svižné tempo hry na méně vytížených hřištích, ve volnějších dnech nebo hodinách. Při získávání správných návyků mohou pomoci nejen kamarádi, ale i náhodní spoluhráči. Vždyť i oni kdysi začínali a své nabyté zkušenosti rádi předají dál.

Tento článek byl převzat s laskavým svolením Golfu Hostivař z podzimního čísla Magazínu Golf Hostivař.


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter