Konference ČGF 2011 Konference ČGF

Golfovézprávy.cz > O golfu > Zpravodajství >

Divadlo o čtyřech dějstvích

21. 03. 2011    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročilé

V sobotu 19. 3. 2011 se konala výroční konference ČGF. Po odstoupení Milana Veselého se nejnáročnějším bodem programu stala volba nového prezidenta, kterým se nakonec stal Jan Jenčovský. Federace také přijala mezi své členy 10 klubů. To jsou holá fakta. Ale jak to celé probíhalo?Prolog

Dne 19. března se konala 19. konference ČGF. Kromě schvalování zpráv o činnosti federace měla konference na programu volbu nového prezidenta, protože Milan Veselý již před dvěma lety deklaroval, že v roce 2011 ze své funkce odstoupí. Dalším důležitým bodem programu bylo přijímání nových členů – do federace se hlásilo 19 klubů. Obě témata byla potenciálně výbušná, a tak se bylo na co těšit.

Dějství první – návštěva z Finska

Konference se zúčastnil významný zahraniční host – pan Antti Peltoniemi, prezident Finské golfové unie a budoucí prezident EGA. Původně se měl nejspíš zúčastnit projednání několika prvních bodů, ale již u bodu 4 (schválení programu konference) se rozproudila intenzivní diskuze a samotné projednávání tohoto bodu se protáhlo na několik hodin.

Abychom si neuřízli mezinárodní ostudu, byl pan Peltoniemi po prvních pár minutách zdvořile, ale rozhodně vyprovozen ze sálu s tím, že má řadu jiných povinností a bohužel s námi nemůže zůstat déle. Ostuda zažehnána.

Dějství druhé – Co v programu nebylo

Snad nejemotivnější část celého dne. Na programu byla uvedena volba nového prezidenta, ale některé kluby již před konferencí vystoupily s tzv. Líšnickou výzvou. Proto se otázkou dne stalo, zda se prezident na konferenci volit bude nebo nebude.

Argumenty zazněly pro obě strany. Někteří chtěli prezidenta zvolit, což by s sebou neslo i změnu celého výboru nebo nesoulad mezi volebním obdobním prezidenta a výboru, jiní lobovali za provizorní řešení na dva roky do konce řádného období.

Po dlouhých a dlouhých debatách se odhlasovalo, že prezident se volit bude. Tím mohl být ve 13.30 (!) schválen i program konference.

Dějství třetí – Kdo je tady prezident

Když byla zahájena volba prezidenta, odpoledne už velice pokročilo. Věc vzala do ruky volební komise a ta se svého úkolu zhostila velice zodpovědně. Poměrně rychle se vypořádala s technickými otázkami okolo volby, takže zbývalo jen zjistit, jaké máme kandidáty.

Kandidatura Jiřího Koláře byla známá dlouho předem. Všichni předpokládali, že jeho konkurentem ve volbách bude Michal Zahradníček. V průběhu dne ale kluby spontánně navrhly ještě Jana Jenčovského, současného viceprezidenta ČGF a M. Zahradníček oznámil, že z voleb odstupuje – a vyjádřil svou podporu Jenčovskému.

Po prvním kole voleb bylo jasno – nadpoloviční většinou 61 hlasů byl zvolen Jan Jenčovský, který již před volbou prohlásil, že po dvou letech z funkce odstoupí a tím zajistí soulad volebního období prezidenta i výboru.

Dějství čtvrté - Být či nebýt (v ČGF)

Dalším zásadním bodem programu bylo přijímání nových členů. Vzhledem k pokročilé hodině už řada delegátů z konference odjela, takže nastal neočekáváný problém - po projednání prvních pěti klubů přestala být konference usnášeníschopná díky nízké účasti.

Formálně mělo být tedy jednání ukončeno - ale co se zástupci nových klubů, kteří na konferenci strávili celý den čekáním, až přijde řada na projednání jejich žádostI? ČGF uznala, že by nebylo spravedlivé poslat je domů bez projednání jejich vstupu - takže bylo sníženo kvorum potřebné pro usnášeníschopnost konference.

Nakonec bylo přijato 10 klubů z 18 - a to jen ty, které prokázaly, že mají vlastní herní zázemí (hotové nebo ve výstavbě) a tedy budou moci náležitě přispět k rozvoji českého golfu. Jsou to následující kluby: Benešovský GK, Búřov GC, GC Břežany, GC Grossshof, GC Velké Losiny, Golf Jihlava, GK Hukvaldy, GK Dejvice, GK Lipiny a GK Ráj-Srbsko.

Epilog

Hlavní body 19. konference ČGF lze shrnout následujícím způsobem: federace má nového prezidenta v podobě Jana Jenčovského, výbor má 3 nové členy a za člena ČGF bylo přijato 10 nových klubů. Taková jsou fakta. Pravdou ale je i to, že jednání trvala 12,5 hodiny a ačkoliv je jasné, že se musely projednat velice zásadní otázky, celková organizace dne nedostatečná a  z našeho pohledu neodpustitelná. Ale kdo ví - byli jsme na konferenci poprvé. Je možné, že to tak probíhá každý rok.

Konference ČGF 2011


Anketa: Důvěřujete novému vedení ČGF?

Ano. 27,78% 28 %
Ne. 22,22% 22 %
Je mi to jedno. 50,00% 50 %

O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter