Pravidla golfu 2012-2015

Golfovézprávy.cz > O golfu > Golfová pravidla >

Pravidlo 7 - Cvičení

27. 10. 2011    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročiléDefinice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

7-1. Před kolem nebo mezi koly

a. Hra na jamky

Ve dnech, kdy se koná soutěž ve hře na jamky, smí hráč na hřišti, na němž se soutěž koná, před kolem cvičit.

b. Hra na rány

Ve dnech, kdy se koná soutěž nebo rozehrávka ve hře na rány, nesmí soutěžící před kolem nebo před rozehrávkou cvičit na hřišti, na němž se soutěž koná, ani nesmí zkoušet povrch žádného jamkoviště na tomto hřišti tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

Pokud se dvě nebo více kol soutěže ve hře na rány hraje v po sobě jdoucích dnech, nesmí soutěžící mezi těmito koly cvičit na žádném hřišti,na kterém se ještě bude hrát, ani nesmí zkoušet povrch žádného jamkoviště na žádném takovém hřišti tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

Výjimka: Před zahájením kola nebo rozehrávky je povoleno cvičné patování nebo přihrávání na prvním odpališti nebo blízko něj, jakož i na libovolné cvičné ploše.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 7-1b:

Diskvalifikace.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) zakázat cvičení na hřišti v libovolný den soutěže ve hře na jamky nebo povolit cvičení na hřišti nebo na části hřiště (Pravidlo 33-2c) v libovolný den nebo mezi koly soutěže ve hře na rány.

7-2. Během kola

Během hraní jamky nesmí hráč zahrát cvičnou ránu.

Mezi dvěma jamkami nesmí hráč zahrát cvičnou ránu s výjimkou cvičného patování nebo přihrávání na:

a.      jamkovišti naposledy hrané jamky;

b.      (ii) libovolném cvičném jamkovišti; nebo

c.      odpališti následující jamky v kole;

nebo blízko nich, pokud taková cvičná rána není hrána z překážky a pokud se tím nepřípustně nezdržuje hra (Pravidlo 6-7).

Rány zahrané při pokračování hry na jamce, jejíž výsledek je již rozhodnut, nejsou považovány za cvičné rány.

Výjimka: Jestliže byla hra přerušena Soutěžním výborem, smí hráč před obnovením hry cvičit (a) podle tohoto Pravidla, (b) kdekoli mimo území hřiště, na kterém se soutěž koná, a (c) podle dalších povolení Soutěžního výboru.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 7-2:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány

V případě porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se trest vztahuje na následující jamku.

Poznámka 1: Cvičný švih není cvičná rána a hráč jej může provést kdekoli, pokud při tom neporuší Pravidla.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) zakázat:

(a)    cvičení na jamkovišti naposledy hrané jamky nebo blízko něj a

(b)    kutálení míče po jamkovišti naposledy hrané jamky.

Pravidla golfu 2012 - 2015
Předchozí: Pravidlo 6 - HráčNásledující: Pravidlo 8 - Rada, Ukázání směru hryPřehled pravidel | Definice


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter