Pravidla golfu 2012-2015

Golfovézprávy.cz > O golfu > Golfová pravidla >

Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven

27. 10. 2011    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročiléDefinice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

19-1. Vnějším vlivem

Jestliže je míč v pohybu náhodou vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem, jedná se o náhodný zásah, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, kromě následujících případů:

a. jestliže se hráčův míč po úderu jinde než na jamkovišti zastaví ve vnějším vlivu, který se pohybuje nebo je živý, nebo na něm, musí hráč míč v poli nebo v překážce spustit, na jamkovišti umístit, co nejblíže místu, kde se vnější vliv nacházel, když se v něm nebo na něm míč zastavil.

b. jestliže je hráčův míč po úderu na jamkovištivychýlen nebo zastaven vnějším vlivem, který se pohybuje nebo je živý (kromě žížal, červů, hmyzu apod.) nebo se v něm nebo na něm zastaví, ránase ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Pokud míč není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese - viz Pravidlo 17-3b.

Poznámka: Jestliže byl hráčův míč vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem úmyslně:

(a)    po úderu jinde než na jamkovišti, musí se odhadnout místo, na kterém by se míč jinak býval zastavil. Pokud je toto místo:

(i)   v poli nebo v překážce, musí být míč spuštěn co nejblíže tomuto místu;

(ii)  mimo hřiště, musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1; nebo

(iii) na jamkovišti, musí být míč umístěn na toto místo.

(b)    po úderu na jamkovišti, rána se ruší.Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Pokud je oním vnějším vlivem spoluhráč nebo jeho nosič, platí vůči tomuto spoluhráči ustanovení Pravidla 1-2.

(Hráčův míč vychýlen nebo zastaven jiným míčem - viz Pravidlo 19-5)

19-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

Jestliže hráč, jeho partner, některý z jejich nosičů nebo jejich výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, je hráč potrestán jednou trestnou ranou. Míč se musí hrát, jak leží, kromě případu, kdy se zastaví v oděvu nebo na oděvu hráče, jeho partnera nebo některého z jejich nosičů nebo jejich výstroji.V takovém případě musí hráč v poli nebo v překážce míč spustit, na jamkovišti umístit, co nejblíže místu, které je přímo pod místem, kde se míč v daném předmětu nebo na něm zastavil, avšak na blíže jamce.

Výjimky:

1. Míč zasáhne osobu, která drží nebo obsluhuje praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese – viz Pravidlo 17-3b.

2. Spuštěný míč - viz Pravidlo 20-2a.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven hráčem, partnerem nebo nosičem - viz Pravidlo 1-2)

19-3. Soupeřem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na jamky

Jestliže soupeř, jeho nosič nebo jeho výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, není to trestné. Předtím než kterákoli strana odehraje další ránu, může hráč danou ránu zrušit a beztrestně hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), nebo může hrát míč, jak leží. Jestliže se hráč rozhodne ránu nezrušit a míč se zastaví v oděvu nebo na oděvu soupeře, jeho nosiče nebo jeho výstroji, musí hráč v poli nebo v překážce míč spustit, na jamkovišti umístit co nejblíže místu, které je přímo pod místem, kde se míč v daném předmětu na něm zastavil, avšak ne blíže jamce.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč nebo cokoli, co tato osoba nese - viz Pravidlo 17-3b.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven soupeřem nebo jeho nosičem - viz Pravidlo 1-2)

19-4. Spoluhráčem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na rány

Viz Pravidlo 19-1, které se týká míče vychýleného nebo zastaveného vnějším vlivem.

19-5. Jiným míčem

a. V klidu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu vychýlen nebo zastaven jiným míčem ve hře, který je v klidu, musí hráč hrát míč, jak leží. Ve hře na jamky je to beztrestné. Ve hře na rány je hráč potrestán dvěma trestnými ranami, jestliže před danou ránou ležely oba míče na jamkovišti, jinak je to beztrestné.

b. V pohybu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu jinde než na jamkovišti vychýlen nebo zastaven jiným míčem pohybujícím se po úderu, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží.

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu na jamkovišti vychýlen nebo zastaven jiným míčem pohybujícím se po úderu, není to trestné a rána se ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Poznámka: Toto Pravidlo nijak nepotlačuje ustanovení Pravidla 10-1 (Pořadí ve hře na jamky) nebo Pravidla 16-1f (Zahrání rány, zatímco se jiný míč pohybuje).

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

Pravidla golfu 2012 - 2015
Předchozí: Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohneNásledující: Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče, Hra z nesprávného místaPřehled pravidel | Definice


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter