Pravidla golfu 2012-2015

Golfovézprávy.cz > O golfu > Golfová pravidla >

Pravidlo 17 - Praporková tyč

27. 10. 2011    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročiléDefinice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

17-1. Obsluhování, odstranění nebo podržení praporkové tyče

Předtím, než hráč odehraje ránu kdekoli na hřišti,může si nechat obsluhovat, odstranit nebo podržet praporkovou tyč k označení polohy jamky.

Jestliže praporková tyč není obsluhována, odstraněna nebo držena předtím, než hráč odehraje ránu, nesmí být obsluhována, odstraněna ani podržena, dokud je hráčův míč v pohybu a pokud by to mohlo ovlivnit pohyb hráčova míče.

Poznámka 1. Jestliže je praporková tyč v jamce a někdo stojí v její blízkosti, zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba obsluhuje praporkovou tyč.

Poznámka 2. Jestliže někdo před úderem obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč, přičemž hráč o tom ví a nevznese žádnou námitku, má se za to, že se tak děje z hráčova pověření.

Poznámka 3. Jestliže někdo obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč,zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba obsluhuje praporkovou tyč až do okamžiku, kdy se hráčův míč zastaví.

17-2. Neoprávněné obsluhování

Jestliže ve hře na jamky soupeř nebo jeho nosič nebo ve hře na rány spoluhráč nebo jeho nosič obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč, když hráč provádí úder nebo když je hráčův míč v pohybu, přičemž se tak děje bez hráčova pověření nebo hráčova předchozího vědomí, a může tím ovlivnit pohyb hráčova míče, obdrží soupeř nebo spoluhráč příslušný trest.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 17-1 nebo 17-2:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

* Ve hře na rány není soutěžící potrestán, jestliže dojde k porušení Pravidla 17-2 a jeho míč následně zasáhne praporkovou tyč, osobu, která ji obsluhuje nebo drží, nebo cokoli, co tato osoba nese. Míč se hraje, jak leží, kromě případu, kdy rána byla zahrána na jamkovišti. V takovém případě se rána ruší, míč se musí vrátit na původní místo a ránase musí opakovat.

17-3. Míč zasáhne praporkovou tyč nebo obsluhovatele

Hráčův míč nesmí zasáhnout:

a.      obsluhovanou, odstraněnou nebo drženou praporkovou tyč;

b.      osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese; nebo

c.      neobsluhovanou praporkovou tyč, která je v jamce, pokud byl míč hrán z jamkoviště.

Výjimka: Jestliže někdo obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč bez hráčova pověření - viz Pravidlo 17-2.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 17-3:

Hra na jamky - ztráta jamky;

Hra na rány - dvě trestné rány a míč se musí hrát, jak leží.

17-4. Míč se opírá o praporkovou tyč

Jestliže se hráčův míč, který není v jamce, opírá o praporkovou tyč v jamce, smí hráč nebo jím pověřená osoba praporkovou tyčí pohnout nebo ji vyjmout z jamky. Pokud přitom míč spadne do jamky, má se za to, že jej tam hráč zahrál svou poslední ranou; jinak se míč, pokud se pohne, musí beztrestně umístit na okraj jamky.

Pravidla golfu 2012 - 2015
Předchozí: Pravidlo 16 - JamkovištěNásledující: Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohnePřehled pravidel | Definice


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter