Pravidla golfu 2012-2015

Golfovézprávy.cz > O golfu > Golfová pravidla >

Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží

27. 10. 2011    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročiléDefinice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

13-1. Všeobecně

Míč se musí hrát, jak leží, pokud Pravidla nestanoví jinak.

(Míč v klidu se pohne - viz Pravidlo 18.)

13-2. Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry

Hráč si nesmí zlepšit ani nikomu dovolit, aby mu zlepšil:

 • pozici nebo polohu míče,
 • prostor zamýšleného postoje nebo švihu,
 • směr hry ani jeho přiměřené prodloužení za jamku, nebo
 • prostor, do kterého bude spouštět nebo umisťovat míč,
 • a to žádným z následujících způsobů:

 • přitlačením hole k zemi,
 • odsunutím, ohnutím nebo zlomením čehokoli rostoucího nebo upevněného (včetně nepohyblivých závad a objektů označujících hranice hřiště),
 • vytvořením nebo odstraněním nerovnosti povrchu,
 • odstraněním nebo stlačením písku, volné zeminy, vráceného drnu nebo jiného vyseknutého kusu trávníku, nebo
 • odstraněním rosy, jinovatky nebo vody.
 • Hráč není nicméně potrestán, pokud se tak stane:

 • lehkým přiložením hole k zemi při založení za míč,
 • při řádném zaujímání postoje,
 • při provádění úderu nebo při nápřahu k úderu, pokud hráč úder dokončí,
 • při vytváření nebo odstraňování nerovnosti na povrchu odpaliště nebo při odstraňování rosy, jinovatky nebo vody z odpaliště, nebo
 • při odstraňování písku nebo volné zeminy na jamkovišti nebo při opravě poškození na jamkovišti (Pravidlo 16-1).
 • Výjimka: Míč v překážce - viz Pravidlo 13-4.

  13-3. Budování postoje

  Při zaujímání postoje má hráč právo postavit se pevně na zem, nesmí si však postoj budovat.

  13-4. Míč v překážce, Zakázané úkony

  Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí hráč před zahráním rány míčem, který je v překážce (ať už v bankru, nebo ve vodní překážce) nebo který byl zvednut z překážky a který může být v této překážce spuštěn nebo umístěn:

  a. zkoušet stav překážky nebo jakékoli podobné překážky;

  b.      dotknout se holí nebo rukou půdy v překážce nebo vody ve vodní překážce; nebo

  c.      dotknout se volného přírodního předmětu, který leží v dané překážce nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout.

  Výjimky:

  1. Jestliže hráč žádným způsobem nevyzkouší stav překážky ani si nezlepší polohu míče, není trestán, pokud (a) se dotkne půdy v překážce nebo vody ve vodní překážce následkem pádu nebo aby pádu zabránil, při odstraňování závady,při měření, při označování polohy míče nebo sbírání, zvedání, umisťování nebo vracení míče na původní místo podle kteréhokoli Pravidla nebo (b) odloží v překážce své hole.

  2. Hráč může kdykoli uhladit písek nebo půdu v překážce, pokud tím sleduje výhradně péči o hřiště a pokud tím nedojde k porušení Pravidla 13-2 s ohledem na jeho příští ránu. Pokud je míč po odehrání rány z překážky mimo danou překážku, může hráč uhladit písek nebo půdu v dané překážce libovolně.

  3. Jestliže hráč zahraje ránu z překážky a míč se zastaví v jiné překážce, Pravidlo 13-4 se nevztahuje na žádnou akci provedenou v překážce, ze které hráč odehrál.

  Poznámka: Hráč se smí kdykoli, a to i při založení za míč nebo při nápřahu k úderu, dotknout holí i jinak jakékoli závady, konstrukce prohlášené Soutěžním výborem za nedílnou součást hřiště nebo trávy, křoví, stromu nebo jiné rostoucí rostliny.

  TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

  Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

  (Hledání míče - viz Pravidlo 12-1)

  (Úleva pro míč ve vodní překážce - viz Pravidlo 26)

  Pravidla golfu 2012 - 2015
  Předchozí: Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míčeNásledující: Pravidlo 14 - Udeření míčePřehled pravidel | Definice


  O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


  Chronomag.cz

  Fotonmag.cz

  Designportal.cz

  Golfovezpravy.cz  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter