Ilustrační obrázek - Golfové hřiště

Golfovézprávy.cz > O golfu > Golfová pravidla >

Jak jste na tom s amatérským statusem?

03. 08. 2009    Klára Sýkorová  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročilé

Amatérský golfista by měl být člověk, který hraje z lásky ke sportu. Na golfu nevydělává, spíš naopak - všichni víme, kolik nás ta zábava měsíčně stojí. Hráč o svůj amatérský status ale může přijít, pokud za svou hru přijme zakázanou odměnu.Co je amatérský status

Rozdělení golfistů mezi profesionály a amatéry má svůj smysl vyjádřen v Pravidle 1-3, záměr a duch Pravidel. Říká se v něm:

"Záměrem a duchem Pravidel je zachovat rozdíl mezi amatérským a profesionálním golfem a udržet hru amatérů co možná prostou zneužití, jež by mohlo pramenit z nekontrolovaného sponzorování a finančního podněcování. Je považováno za nezbytné, aby amatérský golf, který vzhledem k Pravidlům hry a určování hendikepů podléhá převážně samoregulaci, byl chráněn tak, aby se z něj mohli těšit všichni amatérští golfisté."

Ilustrační obrázek - PuttováníVýbor pro amatérský status R&A si za svůj úkol klade "udržet sílu amatérského golfu, aby si ho mohli užívat hráči všech úrovní a aby zůstal co možná prost zneužití, jež by mohlo pramenit z nekontrolovatelného sponzorování a finančního podněcování. Je nezbytné amatérský golf chránit, aby se z něj mohli stejně těšit lidé na klubové a mezinárodní úrovni, kteří hrají golf pro radost a nikoliv pro zisk.“ Co to znamená? Že golf má a nadále bude mít přísná pravidla amatérského statusu, zahrnující dále uvedená omezení.


Přehled kapitol:

 

Pravidla amatérského statusu

Pokud jde o Pravidla amatérského statusu, má každý stát svůj "řídící orgán" - je jím příslušná národní asociace, resp. její výbor pro amatérský status. U nás je jím Česká golfová federace.

ČGF se ve svém vyjádření ohledně amatérského statusu zamýšlí nad budoucím vývojem Pravidel, která upravují přijímání odměn za výuku a hru ze strany amatérů. Podle tohoto vyjádření si téměř 95% národních golfových federací, jejichž řídícím orgánem je R&A, nepřeje současné rozdělení amatérského a profesionální sportu měnit. Co by se ale změnit mohlo, je Pravidlo, jímž se řídí přijímání ceny za hole in one. Vzhledem k tomu, jak výjimečné je takové eso zahrát, objevuje se na obzoru možnost, že při zahrání esa budete v budoucnu moci přijmout jakoukoli nabízenou odměnu.

Pravidla amatérského statusu se uplatní při hře na každé části golfového hřiště, včetně driving range a platí pro všechny amatérské golfisty. Jakým způsobem tedy lze Pravidla porušit? Existuje několik možností - hráč přijme peněžní výhru nebo věcnou výhru v hodnotě přesahující 500 liber, hráč vyučuje golf za odměnu nebo se hráč jiným způsobem chová v rozporu s duchem a záměrem Pravidel.

Kapitola  1 – peněžní výhry a věcné ceny o vysoké hodnotě

Hole in one

Podle Pravidla 3-1 nesmí amatérský golfista hrát golf o peněžní výhry. Pravidlo 3-2 pak omezuje věcné výhry tak, že věcné ceny nesmí být o hodnotě vyšší, než je přípustná (tj. přesahující 500 GBP - podle současného kurzu cca 15 tisíc Kč).

Takové nepřípustné ceny bývají vypisovány v turnaji za nejlepší umístění nebo vloženou soutěž, ale nejčastěji se tento problém týká vypsaných odměn za uhrání hole in one. Je pravda, že v případě hole in one nejde o čistou loterii. Všichni víme, že výkonnostně lepší hráči mají větší šanci eso zahrát, stejně tak hráči, kteří dané hřiště (danou jamku) dobře znají a vědí, jak tam hrát. Soutěže hole in one vypisované v rámci turnajů nebo vypsané klubem jsou obvykle kryté pojištěním, a proto se je pořadatelé nebojí vypisovat. Nicméně Pravidlo 3-2b jasně říká, že za hole in one hráč nesmí přijmout věcnou cenu, jejíž hodnota je vyšší než 500 GBP nebo jejich ekvivalent v národní měně.

Představme si tedy hypotetickou situaci, kdy je na sponzorovaném turnaji vyhlášená soutěž o hole in one a hráč, který je zahraje, může dostat např. auto. Všichni víme, jak je těžké takové eso uhrát. Otázkou je, zda je fér žádat po hráči, který právě zahrál životní ránu, aby se musel rozhodnout, jestli za svou skvělou ránu přijme nabízenou cenu a ztratí tím možnost účastnit se na nějakou dobu amatérských soutěží, nebo jestli cenu odmítne. Výbor pro amatérský status R&A zásadně nesouhlasí s nabízením obdobných cen právě proto, aby hráči nemuseli být postaveni před takovou volbu.

Samozřejmě existuje jedna možnost, jak se hráč může vyhnout nucenému odmítnutí ceny a přitom si udržet svůj status amatéra. Podmínkou je, že cenu přijme a následně ji věnuje na charitativní účely. Takový hráč ale nesmí uvedenou cenu dokonce ani převzít a obdarovanou by měla být uznávaná dobročinná organizace.

V minulosti se samozřejmě objevily i pokusy o obcházení uvedeného Pravidla o přijímání věcných cen. R&A dnes mezi takové nepřípustné přiklady uvádí např:

 • přijetí ceny v losování, kterého se účastní jen hráči, kteří zahráli hole in one,
 • přijetí ceny v kvízu, kterého se účastní jen hráči, kteří zahráli hole in one,
 • udělení takové ceny partnerovi nebo společníkovi hráče, který zahrál hole in one.

Kapitola 2 - Sázení

Je samozřejmé, že ne každá sázka ve hře představuje hned porušení Pravidel. Pokud si jdete v neděli zahrát jamkovku a pro zvýšení napětí ve hře hrajete o 100 korun za jamku, svůj amatérský status tím neohrozíte.  Existují totiž rozdíly mezi hrou o peněžní výhru (porušení Pravidla 3-1), sázením v rozporu se záměrem a duchem Pravidel (porušení Pravidla 7-2) a formami sázení, které nejsou porušením Pravidel.

Mezi přípustné formy sázení spadají běžné a náhodné sázky mezi hráči nebo týmy. Takové přípustné sázení je obvykle charakterizováno tím, že:

 • se hráči mezi sebou navzájem znají,
 • sázení je nepovinné a je omezeno jen na hráče,
 • vyhrané peníze vkládají do sázky hráči sami,
 • suma sázek není přemrštěná,
 • účelem sázky není finanční zisk, ale větší zábava při hře.

Na druhou stranu existují nepřípustné formy sázení - tedy takové, ve kterých je buď účast hráče povinná, nebo se hraje o vysoké částky.

Mezi základní rysy takového sázení patří:

 • umožnění účasti na sázení i jiným osobám než hráčům,
 • přemrštěná suma sázek.

Pokud se amatérský hráč zúčastňuje nepřípustných forem sázení, může porušit Pravidlo 7-2 (tedy se dopustit jednání v rozporu se záměrem a duchem Pravidel). Za takové porušení lze hráče potrestat odebráním amatérského statusu. Stejně tak, pokud se hráč zúčastní organizovaného podniku, jehož účelem je shromáždit peněžní výhru, může porušit Pravidlo 3-1 (hra o peněžní výhru). Výjimkou je situace, kdy se hráč předem výslovně vzdá případného práva na výhru.

Kapitola 3 – chování hráčů s "nízkým hendikepem"

Hráči s nízkým hendikepem jsou výkonnostně pokročilí hráči, u nichž je zvýšené riziko, že se mohou bezděčně dopustit jednání, které bude považováno za jednání v rozporu s Pravidly a tím ohrozit svůj amatérský status. V následujícím (možná rozsáhlejším, ale stejně ne zcela úplném) výčtu uvádíme jednání, která jsou takovým hráčům zakázaná. Samozřejmě řada z nich se dotýká i všech ostatních hráčů.


Pokročilý hráč tedy nesmí (pokud si chce udržet svůj amatérský status):

 • požádat o vstup mezi profesionály,
 • přihlásit se do kvalifikačního turnaje profesionální túry, pokud se předem nevzdá případného nároku na výhru,
 • hrát golf o peněžní výhru,
 • nechat si zaplatit (poskytnout kompenzaci) za výuku golfu,
 • přijmout za hru věcnou cenu, jejíž hodnota převyšuje 500 GBP nebo její ekvivalent v národní měně,
 • směnit věcnou výhru / poukaz za hotové peníze,
 • použít výherní poukaz k úhradě výdajů a nákladů souvisejících s jeho účastí v turnaji,
 • použít výherní poukaz k (alespoň) částečné úhradě vstupních poplatků do klubu,
 • přijmout cenu v podobě plně hrazeného výjezdu na golfovou soutěž,
 • použít své jméno nebo identitu k prodeji či obchodní propagaci,
 • umístit na svém golfovém bagu, jeho návleku nebo cestovním bagu reklamu, s výjimkou označení výrobce a vlastního jména,
 • prodávat vybavení, které obdržel zdarma od výrobců,
 • umístit své jméno nebo označení svého sponzora na autě,
 • přijmout pobídku k účasti na golfové soutěži ve formě stravování zdarma nebo neplacení startovného, pokud taková nabídka není učiněna všem hráčům,
 • přijmout platbu nebo kompenzaci za mediální vysílání, propůjčit své jméno jako autora pro článek, komentář nebo publikaci, s výjimkou skutečně autorského psaní textu, který neobsahuje golfovou výuku,
 • obdržet úhradu za účast v golfové soutěži (pokud ji neposkytne osoba jemu blízká), ledaže je úhrada poskytnuta z fondů spravovaných a rozdělovaných golfovou asociací,
 • přijmout čestné členství v klubu nebo členství za snížený vstupní poplatek, pokud jde o pobídku hrát za daný klub,
 • obecně se chovat způsobem, který škodí golfové hře nebo se dopustit jednání, které je v rozporu se záměrem a duchem Pravidel.

Na druhou stranu se takový hráč nedopouští zakázaného jednání a tedy se nemusí ničeho bát, pokud:

 • se informuje, jaké jsou jeho vyhlídky na přijetí mezi profesionální hráče,
 • pracuje jako asistent v golfovém obchodě s profesionálním hráčem (pokud jiným způsobem neporušuje Pravidla),
 • pracuje jako caddy, golfový administrativní pracovník nebo architekt golfových hřišť,
 • hraje v kvalifikačním turnaji profesionální túry, pokud se předem vzdá případného nároku na výhru,
 • účastní se dobrovolné hry o sázky, pokud jejich výše není nepřiměřená,
 • dává neplacené lekce golfu,
 • přijme věcnou cenu v hodnotě do stanovené výše 500 GBP,
 • přijme symbolickou výhru,
 • přijme zdarma vybavení od výrobce, pokud není opatprořeno reklamou,
 • umístí své jméno na golfovém oblečení a vybavení,
 • přijme zdarma stravování při golfové soutěži, pokud je nabídnuto všem hráčům,
 • přijme finanční podporu od osoby jemu blízké,
 • obdrží úhradu výdajů při startu v soutěži družstev,
 • obdrží finanční podporu za účast v individuální soutěži, přijmout grant nebo ocenění na pomoc s úhradou golfových výdajů, pokud se úhrada poskytuje z fondů spravovaných a rozdělovaných golfovou asociací,
 • přijme golfové stipendium,
 • na vlastních webových stránkách informuje o dosažených úspěších, svém klubu a používaném vybavení,
 • propaguje svou národní golfovou asociaci,
 • propaguje golfovou soutěž, podnik nebo dobročinnou akci, pokud k tomu dá svolení jeho národní asociace.

Následky porušení Pravidel

O co vlastně amatérský hráč porušením Pravidel přichází? Ztratí svůj HCP, může ztratit členství v golfovém klubu (to je na rozhodnutí daného klubu) a nebude se moci účastnit oficiálních amatérských soutěží, a to minimálně po dobu čekací lhůty. Pokud tedy bude chtít získat svůj amatérský status zpět, bude muset projít následujícím postupem.


Postup reamaterizace hráče

 • Hráč se musí přestat chovat v rozporu s Pravidly. To obvykle nebude problém v případě, kdy ztratil svůj amatérský status přijetím konkrétní výhry v soutěži, ale může být otázkou u někoho, kdo porušuje Pravidla např. pravidelnou výukou golfu.
 • Na základě písemné žádosti o navrácení amatérského statusu doručené golfové asociaci (tedy u nás ČGF) musí hráč podstoupit čekací lhůtu. Lhůta se obvykle počítá od okamžiku, kdy hráč naposledy porušil Pravidla.
 • Čekací lhůty jsou určovány podle Pravidla 9-2b(i).
  Obvykle lze hráče reamaterizovat nejdříve po uplynutí jednoho roku od doby, kdy se začal opět chovat v souladu s pravidly. V závislosti na délce období porušování Pravidel a vážnosti jeho Porušení může být tato čekací lhůta delší - dva roky, pět let... Konkrétní délku lhůty, její prodloužení nebo zkrácení je samozřejmě věcí golfové asociace.
 • Pravidlem je, že amatérský status nebývá jednomu hráči vracen více než dvakrát.

Závěrem

Tento článek si neklade za cíl plně postihnout všechna pravidla týkající se amatérského statusu, pouze rozebrat nejčastější otázky, které se ho týkají.

Použité zdroje

 • Oficiální publikace R&A Rules Limited
  Pravidla amatérského statusu
  Průvodce k Pravidlům amatérského statusu o cenách za hole in one
  Pravidla amatérského statusu – postup ohledně sázek
  Pravidla amatérského statusu – Průvodce pro hráče s „nízkým hendikepem“ 
 • Stanovisko ČGF k amatérskému statusu
 • Webové stránky R&A


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter