Ilustrační obrázek - Jamka Pravidla

Golfovézprávy.cz > O golfu > Golfová pravidla >

Oprava poškozené jamky

13. 10. 2012    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročilé

Na hřišti se občs setkáme s rozbitým nebo poškozeným okrajem jamky. Hráči ji obvykle opraví, buď před vlastním dohŕním jamky nebo následně, pro golfisty, kteří přijdou po nich. Co ale mnozí netuší je fakt, že za opravu poškozené jamky můžete být podle pravidel i potrestáni - záleží kdy a s jakým cílem ji opravíte.Smí hráč beztrestně opravit rozbitou jamku?

Možná si na otázku "kdy pravidla umožňují opravu rozbité jamky?" automaticky odpovíte, že kdykoli - jde přece o péči o hřiště, která by měla být pro hráče samozřejmostí. Není to ale tak jednoznačné. Když se totiž podíváme, co říkají pravidla, respektive Rozhodnutí o pravidlech golfu, tak zjistíme, že pokud se hráč dotkne vnitřku jamky, považuje se to podle pravidla 16-1a za dotknutí se dráhy patu. Za to hráč dostane ve hře na rány 2 trestné rány nebo v jamkovce ztratí jamku.

Rozhodnutí 16-1a/5

Otázka: Hráč se před zahráním patu dotkl vnitřku jamky. Má se za to, že se dotkl své dráhy patu?

Odpověď: Ano, ookud nešlo o zásadní porušení jamky, kdy by hráč byl oprávněn jamku opravit (viz rozhodnutí 16-1a/6. Dráha patu zahrnuje i jamku, s výjimkou neobvyklých případů, kdy hráč patuje ven z greenu směrem od jamky.

Rozhodnutí 16-1a/6

Otázka: Hráč před zahráním patu zjistí, že jamka je poškozená. Jak má správně postupovat?

Odpověď: Pokud nelze poškození jednoznačně rozpoznat jako stopu po míči, pak:
(a) pokud jde o takové poškození, že rozměry jamky nebyly zásadně změněny, hráč by mél pokračovat ve hře, aniž by jamku opravil. Pokud se za takových okolností dotkne jamky, poruší pravidlo 16-1a.
(b) pokud byly rozměry jamky zásadním způsobem změněny, měl by hráč požádat čelna soutěžního výboru, aby zajistil opravu jamky. Pokud člen soutěžního výboru není okmažitě k dispozici, může hráč jamku beztrestně opravit
Pokud hráč opraví zásadním způsobem poškozenou jamku, ačkoli člen soutěžního výboru byl k dispozici, musí si připsat trest za porušení pravidla 16-1a.

Co z toho vyplývá

Pokud se hráči stane, že narazí na poškozenou jamku v důsledku dopadu míče, může ji beztrestně opravit, a to i před zahráním vlastní rány. Jestli ale poškození vznikło jinak (stačí, aby se vlajka v silném větru opřela o okraj jamky neo neopatrný hráč poškodil jamku botou), hráč před ránou jamku opravit nesmí. Měl by zavolat někoho z pořadatelů a nechat jamku opravit. Až když nikdo takový není nablízku a poškození je závažné, může hráč jamku sám opravit.

Obecně se pro vyloučení všech pochybností o správnosti postupu doporučuje, aby hráči opravovali poškození jamky až poté, co všichni hráči jamku dohráli, podobně jako se opravuje poškození spiky u jamky poté, co celý flight dohrál jamku a opouští green. Jinak by mohly vzniknout pochybnosti o tom, zda hráč opravou okraje jamky neovlivnil pohyb míče některého jiného hráče - a hráč by musel být potrestán za porušení pravidla 1-2.


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter