Ilustrovaná golfová pravidla

Golfovézprávy.cz > O golfu > Golfová pravidla >

Ilustrovaná pravidla golfu

10. 04. 2009    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročilé

Pravidla golfu jsou vytvářena na celosvětové úrovni organizací R&A. Kromě jejich oficiálního zpracování ale existují i jiná vydání, která jsou sestavena tak, aby byla čtivější, přehlednější a obecně uživatelsky příjemnější. Jedno takové vám dnes představujeme.O pravidlech obecně

Současná pravidla vstoupila v platnost 1.1.2008 a budou platná do jejich aktualizace 1.1.2012. Pravidla by měla být součástí výbavy každého golfisty a při turnajích, u nichž jejich pořadatelé učinili součástí podmínek Soutěžní řád ČGF, je dokonce mít u sebe musíte (bod 2.3.5.2 Soutěžního řádu). Proto doporučujeme si jedna pravidla do bagu přibalit na každou hru.

Vznik ilustrovaných Pravidel

Ilustrovaná golfová pravidlaIlustrovaná Pravidla golfu pro období 2008 - 2011byla vytvořena podle oficiálních Pravidel golfu a Rozhodnutí o pravidlech golfu. Vstoupila v platnost 1.1.2008 a budou platná až do jejich nejbližší aktualizace dne 1.1.2012. Jejich vytvoření se ujal Yves C. Ton-That a byla přeložena do řady jazyků.

Jedná se o ilustrovanou knížečku na pevném papíru, která se snaží názorným způsobem nabídnout řešení různých situací, které se mohou na golfovém hřišti vyskytnout. Rozdělení do základních částí je výrazně rozlišeno po pravé straně barevnými záložkami, na každé stránce pak u konkrétní řešené situace najdete ilustraci, aby byl výklad přehlednější a nalezení hledané konkrétní situace v knížečce snazší.

Jednotlivé odstavce (řešené situace) také vždy odkazují na číslo oficiálního Pravidla golfu, takže si jeho plný text můžete snadno vyhledat a výklad s ním porovnat.

Pravidla mají formát podobný oficiálním Pravidlům golfu, takže se snadno vejdou do bagu.

K obsahu

Tento průvodce si neklade za cíl nahradit oficiální vydání pravidel golfu. Jde spíš o výkladový prostředek určený pro každého, kdo se potřebuje rychle zorientovat v situaci na hřišti. Tomuto účelu také odpovídá jejich členění.

První část Základy / Spuštění míče se zabývá obecnými otázkami - typy golfové hry, hraní míče jak leží, přerušení hry, hra v nesprávném pořadí atd. Další části jsou řazeny tak, jak by konkrétní řešené situace mohly nastat na hřišti.

V části Odpaliště se dozvíte o maximálním povoleném počtu holí v bagu, pořadí ve hře, území odpaliště nebo možnostech úlevy na odpališti.

Rozsáhlejší část Pole (Fervej, Raf) přináší výklad pravidel chování při hledání míče, jeho identifkaci, samovolném pohybu míče, při řešení situace, kdy hře brání závada nebo když je míč nehratelný či ztracený.

V sekci Písková překážka (bankr) a Vodní překážka se dozvíte vše potřebné k vyřešení různých situací, které mohou nastat, pokud se váš míč dostane do překážky.

Část Aut / Provizorní míč poradí jak určit, že je míč v autu a co s ním udělat, případně co je provizorní míč a kdy ho smíte hrát.

Předposlední díl Green řeší zásadní otázky chování na greenu a případné možnosti úlev.

V závěru se v sekci Pohnutý / Vychýlený míč dozvíte, jak s takovým míčem naložit v závislosti na tom, z jakého důvodu se míč pohnul nebo byl vychýlen.

Ilustrovaná golfová pravidla Ilustrovaná golfová pravidla Ilustrovaná golfová pravidla


Shrnutí

Významnou přidanou hodnotou těchto Pravidel je skutečnost, že při řešení určité otázky tu nenajdete pouhou suchou kopii textu oficiálního pravidla, ale jeho výklad a analýzu všech možných variant situace. Sice jsou zde řešeny pouze vybrané situace a jejich řešení a tudíž nejde o plnohodnotná pravidla golfové hry, ale otázek, které těmito Pravidly nejsou pokryty, je skutečně málo. A pokud budete potřebovat konzultovat plná Pravidla golfu, u každého popisu nebo obrázku najdete číslo pravidla, které chcete vyhledat.

Ve chvíli, kdy si zvyknete na možná neobvyklý systém, jakým jsou Pravidla sestavena, začnou se vám líbit. Oceníte jejich názornost a komplexní systém, jakým k daným situacím přistupují.

Jak získat Pravidla?

Název Cena  
Ilustrovaná pravidla golfu 290,- Podrobné informace   |   Objednávka

 


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter