Hrábě v bunkeru

Golfovézprávy.cz > O golfu > Golfová pravidla >

Kam umístit hrábě v bunkeru?

27. 10. 2014    Klára Sýkorová  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročilé

Otázka, kam umisťovat hrábě tak, aby byly co nejvíc po ruce, ale zároveň nekomplikovaly život ostatním hráčům, nemá žádnou jednoznačnou odpověď. Pravidla to neřeší, a tak si to každý hráč a každé hřiště dělají po svém. Existuje vlastně správný způsob umístění hrábí?Když pravidla mlčí ...

Nejen pravidla samotná, ale ani golfová etiketa nám v otázce umisťování hrábí v nebo u bunkeru příliš nepomůže. Samozřejmě, lze k ní dojít oklikou a každému je asi jasné, že nesmíme nechávat hrábě tak, abychom ostatním hráčům hru ztížili (např. tím, že si budou muset hrábě napřed vytáhnout ze sousedního rybníka).

Doporučení R&A - nechávejte je venku

Přestože jsme napsali, že se touto otázkou pravidla nezabývají, není to tak docela pravda. Pravidla jsou totiž doplněná Rozhodnutími, v nichž se toto téma řeší. Rozhodnutí Misc./2 v neoficiálním překladu zní takto:

OTÁZKA: Měly by být hrábě umístěné uvnitř, nebo vně bunkeru?

ODPOVĚĎ: Na umístění hrábí neexistuje jediná správná odpověď, ale lze předpokládat, že s menší pravděpodobností dojde ke zvýhodnění nebo znevýhodnění hráče, pokud budou hrábě umístěny mimo bunker.

Lze argumentovat, že při umístění hrábí mimo bunker je pravděpodobnější, že bude míč odražen do bunkeru nebo naopak mimo něj. Také lze argumentovat, že pokud jsou hrábě v bunkeru, není pravděpodobné, že by byl míč odražen mimo bunker.

Ve skutečnosti ale hráči, kteří nechávají hrábě v bunkeru, je obvykle nechávají na té straně, která pravděpodobněji zastaví míč, aby se neskulil do rovné části bunkeru, což vede k tomu, že hráč je nucen hrát těžší ránu. K tomu nejčastěji dochází na hřištích s malými bunkery. Pokud se míč opře o hrábě umístěné v bunkeru a hráč musí postupovat podle pravidla 24-1, je možné, že nebude moci umístit míč na stejné místo nebo nenajde v bunkeru místo, které nebude blíže jamce – viz rozhodnutí 20-3d/2.

Pokud jsou hrábě ponechány uprostřed bunkeru, lze je tam umístit pouze vhozením, což poškodí povrch bunkeru. Také platí, že pokud jsou hrábě uprostřed velkého bunkeru, hráči je nepoužívají nebo jsou nuceni uhrabat velkou část bunkeru, což způsobuje zbytečné zdržení.

Proto, po uvážení všech stránek, doporučujeme, aby byly hrábě nechávány mimo bunker v oblasti, kde nejméně pravděpodobně ovlivní pohyb míče.

V konečném rozhodnutí je na Soutěžním výboru, kde bude chtít hrábě umístit.

Tolik text rozhodnutí - které je de facto pouhým doporučením ze strany R&A. Moc nám nepomohlo, že ne?

Proč je špatné nechávat hrábě uvnitř

Abychom pochopili, o jakém hrozícím nebezpečí mluví citované rozhodnutí ("hráč je nucen hrát těžší ránu"), je nutné se podívat do pravidel na pohyblivou závadu. To totiž přesně hrábě v bunkeru představují. Platí tedy, že pokud se o ně míč zastaví, může je hráč beztrestně odstranit, i když přitom pohne míčem. Pokud se míč skutečně pohne, musí být umístěn zpět na původní místo a pokud tam nechce držet, musí být umístěn na nejbližší možné místo, ne blíže jamce.

Vždy ale míč zůstane přibližně v místě, kde se zastavil o hrábě - což může být s trochou smůly uprostřed relativně strmé stěny bunkeru. Asi si všichni umíme představit, jak těžká taková rána bude.

Řešením by mohlo být ponechání hrábí uprostřed bunkeru, v jeho ploché části. To ale nedává smysl. Za prvé bychom je tam museli po odchodu z bunkeru hodit, čímž pravděpodobně narušíme upravený povrch. Za druhé u velkého bunkeru bychom museli dojít poměrně daleko, i kdyby náš míč ležel hned u hrany. Tím musíme uhrabávat i mnohem větší plochu a zbytečně se zdržíme.

Proč je špatné nechávat hrábě venku

Z výše uvedených důvodů R&A usuzuje, že je lepší nechávat hrábě vně bunkeru. Mimochodem, znovu se tu vracíme k etiketě. Jestliže doporučení R&A zní, že máme nechat hrábě tam, kde nejméně pravděpodobně ovlivní pohyb míče, je jasné, že bychom je neměli nechávat ležet kolmo ke směru hry před bunkerem nebo za ním. V prvním případě ostatním hráčům pomáháme, aby se jim míč do bunkeru neskulil, v druhém případě zlomyslně zajistíme, že jim míč z bunkeru pravděpodobně nevyběhne.

Tady je právě kámen úrazu tohoto řešení. Hráči obvykle nechávají hrábě na té straně bunkeru, ze které k němu přišli - tj. ze směru hry. Logicky, aby nemuseli obíhat bunker kolem dokola. Zvyšuje se tak ale pravděpodobnost, že se míč dalšího hráče od hrábí odrazí - a je jedno, jestli dovnitř, nebo ven. Dochází tak ke změně směru letu/běhu míče a v důsledku tedy hráč hraje z jiného místa, než by "zasloužil".

Jak z toho ven?

Některá hřiště nám rozhodování usnadní. Pokud u bunkeru najdete zapíchnutou vidličku, do které se hrábě opírají, je jasné, jak si provozovatel hřiště přeje mít hrábě umístěné. Stejně tak pokud hřiště používá hrábě se zahnutou rukojetí, mají být hrábě v bunkeru a rukojeť opřená venku na trávě. V ostatních případech se asi nakonec bude muset každý rozhodnout sám za sebe.

My můžeme doporučit nechávat hrábě ležet vedle bunkeru podélně ve směru hry. Pokud vám to nevyhovuje, je asi stejně dobré nechat je uvnitř, s rukojetí vyčnívající z bunkeru ven, aby se daly hrábě snadno vyndat.O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter