Amatérský status

Golfovézprávy.cz > O golfu > Golfová pravidla >

Vyznáte se v amatérském statusu?

26. 03. 2010    Forgolf  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročilé

Před dvěma lety vznikla Komise pro amatérský status při ČGF , v jejímž čele nyní stojí viceprezident ČGF Jan Jenčovský. O činnosti této Komise, ale i Pravidlech o amatérském statusu se hodně diskutovalo, a tak se dnes zkusíme dobrat jasné formulace základních principů amatérského statusu u nás.  • Jakou může mít maximální hodnotu cena, převzatá hráčem za umístění v turnaji?

Pravidla celkem jasně deklarují částku 500 liber, což se dá při současné úrovni kurzu přepočítat na zhruba 15 000 Kč, přitom se vychází z obvyklé tržní ceny.

  • Z jakého ceníku se vychází? Je možné, aby zájezd z katalogu v hodnotě několika desítek tisíc korun vyhovoval, protože promotérem je cestovní kancelář, a ta deklaruje, že cena zájezdu není vyšší než povolený limit?

Pokud hráč obdrží např. 10-denní letecký pobyt v Turecku s ubytováním a all inclusive, včetně 5 green fee, tak se dá asi jen těžko hovořit o tom, že by obvyklá tržní cena byla méně než 15 000 Kč. O automobilech asi nemusím v této souvislosti ani hovořit.

  • Jak se určuje cena v případě pronájmu, například osobního vozu, na relativně dlouhou dobu, třeba jeden rok?

Tento případ by byl asi trochu komplikovanější, ale pokud bychom vycházeli opět z běžných tržních cen. Víkendový či týdenní pronájem asi nebude problematický, ale pokud bychom hovořili o ročním pronájmu, tak budeme s celkovou částkou asi o dost výše, než je limit pravidel. Sami můžeme zvážit, zda bychom my sami vůz v hodnotě byť jen 200 000 Kč pronajali na rok za cenu pod 15 000 Kč. Myslím, že najdeme shodu v tom, že to je nereálné. 

Hole in One cena

  • Už Komise řešila případ, kdy se někdo sám vzdal amatérského statusu?

Za svého působení od jara 2009 jsem takový případ nezaznamenal. Vím však, že takový případ se již stal a týkal se cvičitele, který se dobrovolně vzdal amatérského statusu s ohledem na své záměry v trénování golfu.

  • Jak na takového člověka nahlížíte?

Tento přístup mi přijde jako velice správný. Pokud se člověk chce stát cvičitelem z důvodů, aby pomáhal ve svém klubu k výchově nových hráčů či proškolování začátečníků, tak nebude mít žádný problém. Předpokládá se, že každý cvičitel, proškolený ČGF, je smluvně vázán ke konkrétnímu klubu. Pokud se cvičitel chce svou trenérskou činností zabývat profesionálně a považovat to za své živobytí, pak to samozřejmě není problém - pouze na něj bude nahlíženo jako na "profesionálního trenéra" a bude zbaven v souladu s platnými pravidly amatérského statusu.

Zbavení statusu však určitě neznamená nějaké pranýřování. Takový člověk není vyřazen z běžné golfové hry a může volně hrát na všech hřištích. Může dokonce např. hrát i turnaje na pozvání promotérů turnajů, pouze nebude uváděn ve výsledkové listině. Zbavením statusu ani není jakkoli omezena jeho možnost trénovat golfovou či negolfovou veřejnost.

  • Když už někdo ztratí status amatéra a rozhodne se, že by ho chtěl získat zpět. Co musí udělat a co ho čeká?

Pravidla o amatérském statusu popisují celkem pregnantně možné postupy a nechávají samozřejmě některé otevřené možnosti. Obecně platí, že nejkratší doba pro podání žádosti o navrácení statusu je 1 rok. Následně se má sejít komise pro amatérský status a rozhodnout dle výše převzaté ceny či délky doby porušování pravidel o tzv. čekací lhůtě, která se může pohybovat v rozmezí 1 - 5 let, příp. amatérský status zamítnout doživotně. Zatím nejpřísnější rozhodnutí se týkalo vítěze hodnotného automobilu, kde komise rozhodla o odebrání statusu na 3 roky. Chceme tímto způsobem spíše působit osvětově, než využívat maximální možné újmy a někoho nějak negativně prezentovat. 

Tento článek je převzat z časopisu ForGolf. Plné znění naleznete v jeho tištěné podobě.

Objednávka předplatného
O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter