golfový vozík Pravidla

Golfovézprávy.cz > Golfové vybavení > Vybavení golfisty >

Vybavení vás může zradit

05. 10. 2010    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročilé

Máte špičkový golfový vozík? Nedovolte, aby vás v turnaji diskvalifikoval! Moderní golfové vozíky mají zabudován i měřič vzdáleností, popřípadě měřiče další. Řada hráčů ani netuší, že používáním vymožeností takovéhoto vozíku při turnajích porušují pravidla, přičemž trest je jediný - diskvalifikace. A k tomu bohužel může dojít i na vrcholných amatérských soutěžích.Špičkový vozík - nepřítel golfisty?

Popudem k napsání tohoto článku byla nedávná diskvalifikace hráče podle pravidla 14-3 při mistrovství Jihočeského kraje. Pravidlo 14-3 říká, že hráč během stanoveného kola nesmí používat žádné umělé pomůcky či neobvyklou výstroj nebo používat libovolnou výstroj nezvyklým způsobem.

Prohřešků proti tomuto pravidlu může být spousta, my se však omezíme na fenomén doby - na moderní golfové vozíky, které mají zabudován měřič vzdáleností, popřípadě měřiče další. Kupuje si je stále víc hráčů a mnozí z nich ani netuší, že používáním vymožeností takovéhoto vozíku při turnajích porušují zmíněné pravidlo, přičemž trest je jediný - diskvalifikace.

A že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech dosvědčuje skutečnost, že jeden z prvních případů diskvalifikace podle pravidla 14-3 se v této sezóně stal zkušenému hráči se skrečovým hendikepem při Mezinárodním mistrovství ČR mid-amatérů v květnu na Karlštejně.

Samotná existence přídavného měřicího zařízení na golfovém vozíku nemusí být ještě na závadu (stejně jako lze mít v bagu laserový dálkoměr, pokud ho hráč během hry nevyndá a nepoužije), trestné je používání tohoto zařízení k získávání informací o vzdálenostech, popř. i o dalších podmínkách, které mohou ovlivnit hráčovu hru, jako jsou převýšení, teplota vzduchu, rychlost a směr větru a podobně.

Jak se vyhnout diskvalifikaci

Obezřetný rozhodčí se proto dohodne se startérem, a pokud použití měřicích zařízení v turnaji není povoleno příslušným místním pravidlem či podmínkami soutěže v souladu s poznámkou u pravidla 14-3 a rozhodnutím 14-3/0.5, předejdou včasným zásahem zbytečným diskvalifikacím hráčů. A to jedním ze dvou možných způsobů.

golfový vozíkPrvním je přepnutí vozíku do "soutěžního módu", v němž zařízení nezobrazuje žádné nepovolené údaje. Některé sofistikovanější vozíky mají u přídavných měřicích zařízení dokonce dva soutěžní režimy - v prvním nastavení dojde k vypnutí informací o teplotě vzduchu, ale zařízení dál poskytuje informace o vzdálenostech (což může být případně povoleno), ve druhém "přísném" režimu jsou vypnuty veškeré nepovolené informace (zobrazován ale může být třeba čas nebo celková ujetá vzdálenost).

Druhou možností je "natvrdo" přelepit displej neprůhlednou lepicí páskou. Tímto způsobem se znemožní jakékoliv vědomé, ale i náhodné použití zakázaného zařízení a předejde se nepříjemným situacím. Určitě si umíte představit "rámus" ve flightu, když jeden z hráčů takovéto přídavné zařízení na svém vozíku během hry omylem zapne a ostatní si toho všimnou. Porušil pravidlo 14-3 a má být okamžitě diskvalifikován, nebo neporušil?

Co přesně říkají pravidla?

Podle interpretace mezinárodní rozhodčí Shony McRae z R&A je trestné vědomé používání zakázaných informací. Pokud hráč omylem, náhodou nebo nedopatřením takovéto zařízení na svém vozíku zapne, ale následně ho znovu vypne, aniž mohl jakýmkoliv způsobem informace poskytované tímto zařízením využít, porušení pravidla 14-3 se nedopustil.

Jako v mnoha jiných situacích je pro případný trest podle pravidel golfu rozhodující motivace hráče, nikoliv jen určitý uskutečněný akt. Na druhou stranu, pokud hráč zahájí turnaj, aniž by zajistil, že zařízení žádné nepovolené informace nezobrazuje, těžko se bude po několika jamkách hájit jejich nevyužíváním.

Každopádně - z pohledu dodržování pravidel a klidu pro rozhodčí má poctivá česká neprůhledná páska na displeji hodně co do sebe a tento způsob zneaktivnění přídavných měřicích zařízení je používán i v nejvyšších profesionálních turnajích bez ohledu na to, je-li samo zařízení zapnuto, nebo vypnuto.

Pokud jde o turnaje pořádané ČGF, použití jakýchkoliv měřících přístrojů je při nich zakázáno, takže byste obstáli jen s přísnějším z uvedených soutěžních módů, případně s už zmíněnou neprůhlednou páskou. Mějte to na paměti, až se budete připravovat na start svého příštího turnaje.

Zdroj: ČGF - Luboš Klikar, Dalibor Procházka


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter